导航下拉
内页banner
Vị trí của bạn:   :Trang nhất>> Về chúng ta>> Quá trình>>

Quá trình

DEVELOPMENT PENT

Năm 2005

Ngày 1 tháng 3 năm 2005

- Fujitsu... Thang máy (Thẩm Quyến) Co., Ltd. Thành lập, hệ thống thương nhân nước ngoài vốn cá nhân doanh nghiệp; cùng tư chất; địa điểm ở Yên Xuyên; đăng ký quỹ 1.500 triệu nhân dân tệ, kích thước khoảng 8000 m2;

Ngày 6 tháng 4 năm 2005

Phát triển phần mềm của Fujitsu thang máy hành khách được Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc phát hành phần mềm máy tính của Cục bản quyền tác giả quyền;

Ngày 8 tháng 11 năm 2005

Phát triển phần mềm của Fujitsu thang máy tải được Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc phát hành phần mềm máy tính của Cục bản quyền tác giả quyền;


Năm 2007

Ngày 3 tháng 4 năm 2007

Du lịch phát triển phần mềm của Fujitsu thang máy được Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc phát hành phần mềm máy tính của Cục bản quyền tác giả quyền;


Năm 2008

Ngày 8 tháng 10 năm 2008

Phát triển phần mềm được dùng trong y khoa của Fujitsu thang máy. Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc phát hành phần mềm máy tính của Cục bản quyền tác giả quyền;


Năm 2009

Nhà máy mở rộng quy mô sản xuất, do Yên Xuyên dời đến khu công nghiệp quy mô; 20.000 m2, bị Thâm Quyến Bình cho doanh nghiệp công nghệ;

Ngày 15 tháng 1 năm 2009.

Phát triển phần mềm tự động hóa tạo ra thang máy của Fujitsu được Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc phát hành phần mềm máy tính của Cục bản quyền tác giả quyền; ngày 7 tháng 9, Fujitsu thang máy thang máy. Cấu trúc của kiệu xe cải tiến được Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc biết Cục sở hữu trí tuệ phát hành thực tế của loại giấy chứng nhận đặc biệt - li;


Năm 2010

20 tháng 4 năm 2010.

Được chứng nhận sản phẩm tự sáng tạo cho thành phố Thâm Quyến, ngày 7 tháng 8 năm 2010 được đăng ký sáng suốt, tạo ra thể loạt series thang máy thang máy?

Ngày 20 tháng 5 năm 2010.

- Fujitsu... Cửa thang máy thang máy thép không gỉ có cấu trúc được Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc biết Cục sở hữu trí tuệ thực tế mới được giới thiệu bằng sáng chế;

Năm 2010.

Thang máy tiết kiệm năng lượng phát triển phần mềm được Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Quốc gia Cục bản quyền phần mềm máy tính được ban quyền tác giả đăng ký chứng nhận;

Ngày 9 tháng 10 năm 2010.

Trung Quốc Hiệp hội trở thành thang máy?

Năm 2010.

Được đặc biệt thiết bị sử dụng và quản lý an toàn. Mức độ xác thực;


Năm 2011

Ký hợp đồng Yên Đài sen Garden, Trùng Khánh Ngọc Bộ Tài chính dự án Tháp 416 mét, bạc dự án khách sạn 5 sao?


Năm 2012

Ngày 22 tháng 2 năm 2012

Trúng thầu (Shenzhen Metro số ba dây một 56 máy), và thông qua hệ thống quản lý chất lượng ISO9001 ISO14001 hệ thống quản lý môi trường, sức khỏe và an toàn nghề OHSAS18001 hệ thống quản lý xác thực;

Ngày 12 tháng 9 năm 2012.

- Fujitsu... Thang máy tăng cường cấu trúc khung sắt được Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Quốc gia Cục sở hữu trí tuệ thực tế mới được giới thiệu bằng sáng chế;

- Fujitsu... Khóa thang máy. Thiết bị bảo vệ Kép được Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc mới công bố của Cục sở hữu trí tuệ thực tế bằng sáng chế;

- Fujitsu... Cái thang máy kiệu của cấu trúc phổ biến được Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc mới công bố của Cục sở hữu trí tuệ thực tế bằng sáng chế;

- Fujitsu... Một loại ván cửa thang máy được Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc mới công bố của Cục sở hữu trí tuệ thực tế bằng sáng chế;

- Fujitsu... Một loại thang máy thang máy trên xe kiệu, chùm thấp, cột thép gia cố cấu trúc được Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc mới công bố của Cục sở hữu trí tuệ thực tế bằng sáng chế;

Ngày 18 tháng 12 năm 2012.

Được Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Đài kiều đầu tư đăng ký doanh nghiệp tài trợ đến 1.8 triệu;


Năm 2013

2013 bán chạy. Đột phá 3100 Đài;


Năm 2014

Ngày 25 tháng 6 năm 2014, vốn đăng ký tăng thêm 2.1 triệu;

底部